• Procházka po Blovicích
  • Procházka po Blovicích
  • Procházka po Blovicích
  • Procházka po Blovicích
Procházka po Blovicích

Bezdrátová síť BloviNet

Dne 18.9. 2006 jsme úspěšně uvedli do provozu připojení do sítě internet pomocí optického kabelu. Tento spoj bude hlavní páteří naší sítě a bude zajišťovat kvalitní a vysokorychlostní připojení do sítě internet. Našim členům jsme tak schopni zajistit nejrychlejší a nejstabilnější internet v Blovicích a okolí. Zároveň s tím bylo uvedeno do provozu přímé propojení mezi naší sítí a sítěmi Radynet a SPFree Na obou realizacích se podíleli také lidé z těchto spolupracujících Wi-Fi sítí. Jmenovitě p. Zdeněk Vágner (Radynet), p. Ondřej Pelikán a Vladimír Novák (oba z SPFree) kterým touto cestou velmi děkujeme jelikož bez jejichž pomoci by tato realizace nebyla možná.

O nás

Historie

Vše začalo na jaře roku 2004, kdy se parta nadšených lidí rozhodla vytvořit bezdrátovou síť za účelem bezdrátového přenosu a sdílení dat, ale hlavně získat tak možnost komunikace a hraní her mezi sebou navzájem.V té době nám velmi pomohl p. Zdeněk Vágner z o.s.Radynet, kterému tímto velmi děkujeme :-) Založili jsme tak občanské sdružení Blovinet, které bylo dne 14. 12. 2004 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky za účelem sdružování zájemců v oblasti informační techniky. Postupem času jsme získali zkušenosti, které nám umožnily dále rozšiřovat a zdokonalovat naší technologii a přizpůsobit se tak trendu v moderních komunikacích.

Současnost

V současné době naše sdružení má více než 500 uživatelů, jejichž počet neustále roste. Máme vybudováno 25 přístupových bodů na strategických místech v Blovicích a širokém okolí, odkud lze přijímat signál naší bezdrátové sítě. Od 18.9. 2006 byla na nádražní budově v Blovicích zřízena nová přípojka do internetu pomocí optických rozvodů spol. Sloane. Dostupná rychlost u koncového uživatele je až 50 Mbit/s. Spolupracujeme také s Wi-Fi sítěmi působících v Nezvěsticích Radynet a Spáleném Poříčí SPFree. Dne 20.9. 2006 bylo zrealizováno přímé propojení do těchto sítí a uživatelé tak získali možnost komunikovat s uživateli spolupracujících sítí.

Budoucnost

Naše občanské sdružení by rádo vybudovalo moderní a dynamickou komunikační síť v širokém okolí Blovic, která se bude podílet na projektech týkajících se informační technologie. Chceme vytvořit místní komunikační sítˇ postavenou na moderní technologii, která by byla využívána jak širokou veřejností, tak zájemci z řad soukromníků, podnikatelů či institucí. V rámci spolupráce s Wi-Fi sítěmi v Nezvěsticích a Spáleném Poříčí bychom rádi vytvořili vysokorychlostní propojení, které by umožňovalo komunikaci uživatelů těchto obcí. Našim členům chceme nabízet vždy ty nejlepší služby v rámci sítě a moderní komunikace, která je v dnešní době nezbytná.

Technologie pro připojení

Bezdrátová síť BloviNet oznamuje dle §73 zákona č. 12/2005 Sb. O elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů:

ROZHRANÍ

SPECIFIKACE

Wireless LAN 5GHz

IEEE 802.11a

Wireless LAN 2,4GHz

IEEE 802.11b,g

Ethernet 10/100/1000Mbit

IEEE 802.3